Fizetős szolgáltatások

Med-Ped Egészségügyi és Pedagógiai BT eü. szolgátatási térítési díj szabályzata
Házhoz hívás (kizárólag a saját praxisba tartozó páciensek részére kérhető!): 

az itt leírtak tájékoztató jellegűek

 • Kiemelten fontos, hogy a gyermekek megfelelő szakmai ellátásban részesüljenek. Azon gyermekek számára, akiknél a távkonzultácó alapján személyes vizsgálatot tartunk szükségesnek, a legjobb feltételeket a rendelői elláttás tudja biztosítani. Ennek tárgyi és személyi feltételei csak a rendelőben biztosítottak ( különböző tesztek, elérhető és megbeszélhető röntgen, labor, szakrendelői konzultációs lehetőségek, adminisztrációs feltételek, asszisztensi segítség, megfelelő vizsgálóeszközök, világítás, fertőtlenítési lehetőségek, bautalások, igazolások megfelelő és kötelező számítógépes adminisztrációja). Ezek a feltételek biztosítják a legjobb ellátást, mely a gyermekük érdekét szolgálja. Ezért csak kivételes esetben indokolt az otthoni ellátás. Ha a betegség súlyossága nem indokolja, de  otthon szeretnék kérni a vizsgálatot, ez esetben a házhoz hívás kényelmi szolgáltatás, mely térítési díj köteles! Kérem, a házhoz hívásokat ennek megfelelően mérlegeljék. Gyerekeknél ez szinte mindig kényelmi szolgáltatás, hiszen őket minden esetben szülőnek kell, hogy kísérje, tehát megjelenésük ilyen szempontból nem ütközik akadályba. ( 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről mely rendelkezik erről: “feladatait a háziorvos és a fogorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.” (A kiszállási díjak jelentősen kevesebbek, mintha azt akár a TAXI tarifák, magánrendelők tarifái, valamint hasonló egyetemi végzettséget igénylő szolgáltatások ( pl. ügyvédi díjak ) tarifáihoz hasonlítanánk.) Budepesten egy magán ügyeleti ellátás díja 30000 ft lásd: https://express.doktor24.hu/
 • Mi a vizsgálatért nem számítunk fel díjat, mivel az biztosítottaknak ingyenes,  de a kiszállás kényelmi szolgáltatás:
 • A díjaink :
 • 10.000 Ft, mely  csak a kiszállási díj ellátási területen belül (a vizsgálat díja biztosított betegnek ingyenes)! 
 • Területen kívül csak nagyon kivételes esetben lehet kérni, egyéni megbeszélés alalpján.

Kérjük a házhoz hívásokat ennek figyelembe vételével kérjék.

 Az ellátási terület címlistája itt letölthető! 

“Egyéb kényelmi szolgáltatás”

1997.LXXXIII tv. 19 és 23/A.§.b.

Nem kötelező védőoltások:
 • Nem kötelező védőoltásokkal kapcsolatos konzultáció ,vizsgálat és a külön adminisztárció költsége – olyan oltások, melyeket a páciens saját kérésére adunk be, s  jogszabály ezt nem teszi kötelezővé    284/1997(XII.23) korm.r.

2.000 Ft oltásonként

16. kerületi lakcímmel rendelkező lakosok esetén az Önkormányzat támogatása alapján a kullancs encephalitis elleni oltások beadási díja 1000 ft-ra mérséklődik .

Jogosítvány alkalmasság:
 • Jogosítvány alkalmasság orvosi vizsgálatának díja: 284/1997(XII.23.).korm.rend.2.sz.mell.

7.200 Ft

Egyéb alkalmassági vizsgálat és szakvélemény kérése:
 • Magán sport rendezvényre, ahol nem szükséges sportorvosi vélemény, csecsemő magán úszáshoz, önkéntes egészségpénztárhoz kért igazolás kiállítása ( vizsgálat szükségessége esetén ),gyám, örökbefogadó vizsg.és minden egyéb orvosi szakvélemény kérése, ha a háziorvos kompetenciájába tartozik.): (kivétel közgyógy igazolás és egyéb szociális juttatás céljából kért hivatalos igazolás) 284/1997.(XII.23)korm.rend. 2. mell.
 • (nem tartozik ide munka vagy iskolai alkalmassághoz kért vizsgálat, mert ezt a foglalkozásegészségügyi ill. iskolaorvos végzi, háziorvos ilyent nem ad!)

10 000 ft

Egyéb igazolás kérése:
 • Magán jellegű bármilyen egyéb okokból  kért igazolások adminisztrációs díja ( amely vizsgálatot nem igényel, olyan igazolás, mely nem alkalmasságot igazol, csak adminisztratív tényeket közöl a páciens adatainak ismeretében, és a szülő saját kérésre történik, nincs kötelező szakmai előírás rá). Pl. biztosítók igazolás kérése utazási lemondáshoz, amely kizárólag az eddigi adminisztráció alapján állítható ki, de külön vizsgálatot nem igényel.

2.000 Ft

Bármilyen elvesztett dokumentum, igazolás pótlásának adminisztációs díja ( első alkalommal ingyenes )

1.000 Ft

Más intézmény leletének kinyomtatása     200 ft oldalankánt

 Egyéb, társadalombiztosító által nem finanszírozott ellátások:

Többek között:

 • Magyar vagy EU biztosítással (érvényes TAJ kártyával és magyar lakcímmel ill. EU kártyával) nem rendelkezők orvosi vizsgálatának díja a rendelőben.
 • 217/1997.(XII:).korm.rend.12.A (15), 87/2004.(X.04)EszCSm rend. 2§ (1) 1997.éviCLIV tv.142§(6),1997.LXXXIII tv.18§(6) e) i), 19§(1),  284/1997.(XII.23) korm.rend. 2 mell.

10 000 Ft

 Egyéb szolgáltatások:

Olyan szolgáltatások, melyeket más finanszírozott intézményben nem lehet elérni vagy a beteg kifejezett kérésére ( pl.kényelmi okból ) végzi el a háziorvos, de nem kötelező egészségbiztosítási ellátás a háziorvosi rendelésen)

JELENLEG ILYENT NEM VÉGZÜNK.

 

NEM A GYEREKRENDELÉSHEZ TAROZIK AZ ULTRAHANG VIZSGÁLAT, MELY A SZAKRENDELŐBEN TÖRTÉNIK

 Ultrahang vizsgálatok ( a 16. kerületi szakrendelőben végezzük  csütörtökön 18.00 órától, előzetes bejelentkezés alapján, a rendelés a szakrendelő magánrendelése ):

Csecsemő Komplex szűrés  2023.februártól 28 000 ft

Hasi, kismedence UH   jelenleg 20 000 ft, de tervezetten 2023.februártól 25 000 ft

Egyéb ( izület, lágyrész, pl. csípőizületi gyulladás  mindkét oldal ) jelenleg 15 000 ft, de tervezetten 2023.februártól 25 000 ft

 • Pajzsmirigy                                               jelenleg 15 000 ft, de tervezetten 2023.februártól 25 000 ft
 • Egyéb  (lágyrész, egyéb izület tájékozódó, nyirokcsomó….)

                                    jelenleg 15 000 ft, de tervezetten 2023.februártól 25 000 ft

A vizsgálatokról bővebben az ultrahang magánrendelés menüpont alatt olvashat.